ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A botyanszky.hu címen elérhető weboldal használatával Ön kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ szerint megírt általános szerződési feltételeket, amelyeket alább teszek közzé. Kérem Önt, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben jelentkezzen bármely szolgáltatásomra, amennyiben minden egyes pontját elfogadja és jóváhagyja, valamint azokat magára nézve is kötelező érvényűnek tekinti. Az alábbi feltételekkel koordinált szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Fogalom meghatározások

Szolgáltató: Jelen Általános Szerződési Feltételek használatában a „Szolgáltató” Botyánszki Szilvia stílustanácsadó, személyi stylist (2440 Százhalombatta, Pannónia u. 5. IV./12.)

A Szolgáltató weboldala: https://botyanszky.hu

Megrendelő: a Szolgáltatóval a Szolgáltató szokásos üzleti tevékenysége körében szerződést kötő természetes vagy jogi személy.

A szolgáltatást igénybe vevő személy: abban az esetben, ha a Megrendelő és a szolgáltatást igénybe vevő személy két különböző ember vagy cég/társulás/szervezet, a jelen szerződés alkalmazásában a ‘Megrendelő’ fogalmába a szolgáltatást igénybe vevő személy/cég/társulás/szervezet is beletartozik a fizetési kötelezettségen kívül.

Szerződés létrejötte: a szerződés abban az esetben jön létre a felek között, ha Megrendelő írásban történő, azaz online megrendelését a Szolgáltató írásban, azaz online fogadta és jóváhagyta, arról visszaigazolást küldött Megrendelőnek, más esetben ha a felek közösen írnak alá szerződést. A Szolgáltatós és a Megrendelő leszögezi, hogy akár online, akár együttesen, írásban jött létre a szerződés, jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi annak. A Szolgáltató és a Megrendelő leszögezi, hogy  a köztük hatályos szerződéseket kizárólag írásban, közös megállapodással lehetséges megváltoztatni, a köztük hatályos jogviszonyban kizárólag írásba foglalt nyilatkozatoknak van jogi kötőereje. A Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt akceptálja az elektronikus levelezés útján tett nyilatkozatokat.

Szolgáltatás: az az ellátás, amely a Megrendelő és a Szolgáltató között realizálódott egyedi szerződés tárgyát képezi. A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat biztosítja: közös vásárlás, gardróbrendezés személyes kiszállással, személyre szabott színtanácsadás, személyre szabott stílustanácsadás, személyre szabott sminktanácsadás, személyre szabott frizura tanácsadás, sminkelés a gyakorlatban, csoportos workshopok, előadások.

Szolgáltatási szerződés: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján létrejött szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között a jelen Általános Szerződési Feltételek mellett. E szerződés szerint a Szolgáltató köteles a szerződésben rögzített szolgáltatást biztosítani a szerződésben meghatározott későbbi időpontban, a Megrendelő pedig köteles a szolgáltatás elfogadására és a szolgáltatási díj kiegyenlítésére.

Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Botyánszki Szilvia kisadózó, egyéni vállalkozó
 • Székhely: Százhalombatta
 • Adószám: 66530989-1-33
 • Elektronikus elérhetőség: info@botyanszky.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 70 535 2135
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
 • Tevékenységi kör: máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Rackhost Zrt.
Honlapja: nextserver.hu
e-mail címe: info@nextserver.hu
Telefon: +36 1 445 1300

Megvásárolható szolgáltatások:

 1. személyes stílustanácsadás
 2. online stílustanácsadás
 3. ajándékutalványok

Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó információk

A szolgáltatások megrendelhetőek a weboldalon található űrlapokon keresztül, továbbá személyesen, írásban, vagy telefonon. A szolgáltatásoknál feltüntetett árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mert mind alanyi adómentesek. Abban az esetben ha a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére hibás árat tüntet fel a szolgáltatásra vonatkozóan, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron biztosítani, de köteles felajánlani a Megrendelő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét, amikor visszaigazolja a megrendelést. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem fogadja el ezt a lehetőséget, úgy joga van visszautasítani a szerződéskötést és a vásárlást.

A megrendelés leadása után a Megrendelő megadott e-mail címére Szolgáltató küld egy automatikus visszaigazolást, ebben szerepelnek a megrendelésre vonatkozó információk. Abban az esetben, ha Megrendelő nem kap ilyen automatikus levelet, úgy a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben Megrendelőnek ajánlott felvennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval, a feljebb feltüntetett elérhetőségek egyikén. A megrendelés feldolgozása után a Szolgáltató a Megrendelőnek a megadott e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt küld.

Számlázás, fizetés

A Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a szolgáltatások díját, illetve a szolgáltatások feltételeit. A változtatás érvényessége a honlapon való közzététel időpontjától kezdődik. A honlapon feltüntetett árat a szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő elfogadja.

Amennyiben egyéb megállapodás nem születik a felek között, úgy a Megrendelő a szolgáltatás díját köteles készpénzben megfizetni a Szolgáltatónak haladéktalanul a szolgáltatás teljesítését követően. Más esetben a fizetési határidő a szolgáltatás teljesítésétől számított 8. nap. A Szolgáltató köteles eljuttatni Megrendelő részére a számlát 8 nappal a teljesítési határidő lejárta előtt.

A szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a Szolgáltató elektronikus számlával teljesíti, melyet az átutalás beérkezése vagy személyes kifizetés után  a megadott e-mail címre elküldi. A számla tartalmaz egy elektronikus aláírást és időbélyeget, tehát megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

A teljesítés napja egyenlő azzal a nappal, amikor a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámláján jóváírásra kerül a számlán szereplő összeg. A Szolgáltatónak jogában áll, hogy mindaddig ne teljesítse szerződéses kötelezettségeit, míg a Megrendelő határidőn túli nem fizetés miatt tartozással bír a Szolgáltató felé. Amennyiben késedelmes fizetés áll fenn, a a Ptk. 6:48§ (1) bekezdése alapján a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni.

A Megrendelőnek, vagy az elektronikus számlát kapó természetes- vagy jogi személynek semmilyen tennivalója, kötelezettsége sincs, hogy az elektronikus számlát képes legyen fogadni, vagy annak hitelességét ellenőrzni tudja. Az elektronikus számlák pdf formátumban készülnek , ennek köszönhetően egyszerűen megjeleníthetők egy ehhez használatos  programmal pl. az Adobe Reader szoftverrel, amely ingyenesen letölthető, és a számla hitelességének ellenőrzéséhez is megfelelő.

Ajándékutalványok

1. Az ajándékutalványra vonatkozó szerződés, amely a Szolgáltató és a Megrendelő között realizálódik, mindig határozott időtartama vonatkozik. Ez az időtartam az ajándékutalványon feltüntetett érvényességi ideig vagy az utalvány felhasználásának (minden esetben a korábbi időpontig) tart.

2. A botyanszky.hu honlapon keresztül történő ajándékutalvány megrendelése esetén a Megrendelőnek a következő adatait szükséges megadnia: teljes név, mobil telefonszám, e-mail cím, számlázási cím,  a megajándékozott neve, illetve az alkalom jellege, amelyre az ajándékutalványt szánja.  A Megrendelőnek az adatok megadása közben azt is ki kell választania, hogy mely szolgáltatáshoz szeretne ajándékutalványt vásárolni. A Megrendelőnek a megrendelés végén el kell fogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozatot, továbbá a jelen ÁSZF minden egyes pontját.

3. A  megrendelés beérkezése után egy, a Szolgáltató által megírt automatikus megrendelés visszaigazoló e-mailt küld ki Megrendelő részére a Szolgáltató levelezőrendszere. Ezt követően Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül személyesen is visszaigazolja írásban Megrendelőnek a megrendelés beérkezését a Megrendelő által megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailben Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt a fizetési információkról, az e-mail tartalmazza a megrendelés adatait, a Szolgáltató banki adatait. Amennyiben postai kézbesítést szeretne a Megrendelő, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 2 munkanapon belül elkészíti és postára adja az ajándékutalványt.

4. A megrendelt, kiállított, és kifizetett ajándékutalványok a kiállítástól számított 12 hónapig érvényesek, ez az időtartam az ajándékutalványon érvényességi időként van feltüntetve. Ennek alapján a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval időpont egyeztetés céljából az ajándékutalványon feltüntetett érvényességi időn belül, amely 12 hónap. A 12 hónap lejárta után kinyilatkoztatott felhasználási igény már érvénytelen. A kiállítástól számított 12 hónap (azaz az érvényességi idő lejárta) után az ajándékutalvány érvényességét veszíti, ekkor már nem lehet felhasználni, sem átruházni, sem pénzre váltani.

5. A Szolgáltató a megrendelt, honlapon feltüntetett szolgáltatási díjról szóló számlát állít ki az ajándékutalványt megrendelő személy nevére és címére. A számlán szereplő összegeket az ajándékutalvány Megrendelője köteles megfizetni Szolgáltató részére.

6. Az ajándékutalvány nem visszaváltható, és nem váltható készpénzre.

7. Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések elfogadásával együtt az ajándékutalvány harmadik személyre átruházható. A Megrendelő vagy az ajándékozott az átruházás tényét és az új utalvány-tulajdonos minden adatát köteles Szolgáltatóval közölni. Amennyiben az átruházó ezt elmulasztja, úgy Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást nyújtani. A 4. pontban foglalt érvényességi időt az átruházás nem módosítja.

8. A szolgáltatások hétköznap és hétvégén vehetők igénybe, a Szolgáltató és  Megrendelő közösen egyeztetnek a mindkettőjük számára megfelelő időpont(ok)ról. A hétvégén történő szolgáltatásnak felára van, amelyet Szolgáltató minden szolgáltatás leírásánál feltüntet a weboldalon. A szolgáltatásokra történő időpontfoglalás a jelentkezések sorrendjében előjegyzés formájában történik. A szolgáltatások helyszíne mindig egy vagy több, a Szolgáltató és a Megrendelő által közösen egyeztetett helyszín.

9. A Szolgáltatót a Megrendelő nem kötelezheti arra, hogy állítson ki ajándékutalványt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze az ajándékutalvány megrendelési lehetőséget.

Adatvédelem

Az űrlapok kitöltött formában való beküldésével a botyanszky.hu weboldalt használó személy hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az e-mail címét az adatbázisában rögzítse, és a későbbiekben e-mail útján hírlevelet küldjön számára. A Szolgáltató a botyanszky.hu weboldalt használó személy adatait semmilyen célból nem adja ki harmadik félnek, köteles titkosan kezelni az adatokat. A botyanszky.hu weboldalt használó személy bármikor leiratkozhat az e-mailben kiküldött anyagokról, hírlevélről.